Konto jaoks vajalikud dokumendid

Konto kasutamiseks tuleb esitada allpool nõutavad dokumendid.

Isiklik konto

Fotoga isikut tõendav dokument

Palun esitage üks järgmistest dokumentidest: juhiluba, isikukoodi [My Number] kaart (kehtib ainult Jaapani elanike kohta) või pass.

Autojuhiluba

Palun esitage oma juhiloa esi- ja tagakülg.

Pass

Palun esitage leht, millel on näha teie foto ja allkiri.

Isikukoodi kaart

Palun esitage kaardi esi- ja tagakülg.
* Katke kinni oma isikukood ja vöötkood.

Nõuded

 1. Isikut tõendava dokumendi peab olema välja andnud riigiasutus ning sellel peab olema sama nimi ja sünniaeg, mis on registreeritud Aurapays.
 2.  Aegunud isikutunnistust ei saa kasutada isikut tõendava dokumendina.
 3. Juhime tähelepanu, et ajutist teavituskaarti, mis teavitab teid teie isikukoodi kaardist, ei saa kasutada isikut tõendava dokumendina.
 4. Isikud, kes ei ole Jaapani kodanikud, ja Jaapani kodanikud, kes elavad väljaspool Jaapanit, peavad esitama kehtiva passi.

Näotuvastus

Me kasutame näotuvastust veendumaks, et olete oma andmed isiklikult esitanud.

* Järgige kindlasti ekraanil kuvatavaid samme. See võimaldab meil kinnitada teie isikusamasus interneti vahendusel.

Enne alustamist
 • Pange valmis fotoga isikut tõendavad dokumendid.
 • Eemaldage kõik esemed, mis katavad teie nägu (maskid, mütsid, päikeseprillid, kõrvaklapid jms).
 • Valige pildi tegemiseks hästi valgustatud keskkond.
 • Pange valmis kaameraga seade ja määrake kaamerale juurdepääsuluba.

* Kui kasutate seadet, millel kaamerat pole, saate dokumendi valimise vaates minna üle mobiilseadmele.

Nõuded

 1. iOS-seadmes kasutage palun Safari brauserit. Androidi seadmes või lauaarvutis kasutage palun Chrome'i.
 2. Kui vahetate arvuti mobiilseadme vastu, hoidke arvutis algkuva avatud kuni protseduuri lõpuni.
 • Kommunaalteenuste arved ja kviitungid
 • Panga/krediitkaardiettevõtte väljavõtted ja arved
 • Elukohatõendi koopia (Jaapani residentidele)
 • Pitsati registreerimistunnistus (Jaapani residentidele)
 • Tõend maksude tasumise kohta (Jaapani residentidele)

* Kui teie isikukood on dokumentidele kantud, siis katke see kinni.

Nõuded

 1. Nimi ja kehtiv aadress peavad vastama taotleja kontol registreeritud andmetele. (Kehtivad ainult need dokumendid, millele on trükitud nimi ja kehtiv aadress.)
 2. Dokumendile peab olema trükitud väljaandja/asutuse kirjapea.
 3. Dokumendile trükitud väljastamise kuupäev peab olema kolme kuu jooksul alates dokumendi kinnitamisest (palun esitage dokument aegsasti enne tähtaega).
 4. Palun koostage dokument, kus kõik eelnimetatud punktid on esitatud ühel ja samal paberilehel (poolikuid dokumente vastu ei võeta).
 5. Kehtiva aadressi kinnitamiseks ei saa esitada isikut tõendavaid dokumente (juhiluba, isikukoodi kaart).

Ärikonto

Fotoga isikut tõendav dokument

Palun esitage üks järgmistest dokumentidest: juhiluba, isikukoodi [My Number] kaart (kehtib ainult Jaapani elanike kohta) või pass.

Autojuhiluba

Palun esitage oma juhiloa esi- ja tagakülg.

Pass

Palun esitage leht, millel on näha teie foto ja allkiri.

Isikukoodi kaart

Palun esitage kaardi esi- ja tagakülg.
* Katke kinni oma isikukood ja vöötkood.

Nõuded

 1. Isikut tõendava dokumendi peab olema välja andnud riigiasutus ning sellel peab olema sama nimi ja sünniaeg, mis on registreeritud Aurapays.
 2.  Aegunud isikutunnistust ei saa kasutada isikut tõendava dokumendina.
 3. Juhime tähelepanu, et ajutist teavituskaarti, mis teavitab teid teie isikukoodi kaardist, ei saa kasutada isikut tõendava dokumendina.
 4. Isikud, kes ei ole Jaapani kodanikud, ja Jaapani kodanikud, kes elavad väljaspool Jaapanit, peavad esitama kehtiva passi.

Näotuvastus

Me kasutame näotuvastust veendumaks, et olete oma andmed isiklikult esitanud.

* Järgige kindlasti ekraanil kuvatavaid samme. See võimaldab meil kinnitada teie isikusamasus interneti vahendusel.

Enne alustamist
 • Pange valmis fotoga isikut tõendavad dokumendid.
 • Eemaldage kõik esemed, mis katavad teie nägu (maskid, mütsid, päikeseprillid, kõrvaklapid jms).
 • Valige pildi tegemiseks hästi valgustatud keskkond.
 • Pange valmis kaameraga seade ja määrake kaamerale juurdepääsuluba.

* Kui kasutate seadet, millel kaamerat pole, saate dokumendi valimise vaates minna üle mobiilseadmele.

Nõuded

 1. iOS-seadmes kasutage palun Safari brauserit. Androidi seadmes või lauaarvutis kasutage palun Chrome'i.
 2. Kui vahetate arvuti mobiilseadme vastu, hoidke arvutis algkuva avatud kuni protseduuri lõpuni.
 • Kommunaalteenuste arved ja kviitungid
 • Panga/krediitkaardiettevõtte väljavõtted ja arved
 • Elukohatõendi koopia (Jaapani residentidele)
 • Pitsati registreerimistunnistus (Jaapani residentidele)
 • Tõend maksude tasumise kohta (Jaapani residentidele)

* Kui teie isikukood on dokumentidele kantud, siis katke see kinni.

Nõuded

 1. Nimi ja kehtiv aadress peavad vastama taotleja kontol registreeritud andmetele. (Kehtivad ainult need dokumendid, millele on trükitud nimi ja kehtiv aadress.)
 2. Dokumendile peab olema trükitud väljaandja/asutuse kirjapea.
 3. Dokumendile trükitud väljastamise kuupäev peab olema kolme kuu jooksul alates dokumendi kinnitamisest (palun esitage dokument aegsasti enne tähtaega).
 4. Palun koostage dokument, kus kõik eelnimetatud punktid on esitatud ühel ja samal paberilehel (poolikuid dokumente vastu ei võeta).
 5. Kehtiva aadressi kinnitamiseks ei saa esitada isikut tõendavaid dokumente (juhiluba, isikukoodi kaart).
 • Äriprofiil
  Palun esitage dokumendid täispikkuses, st kõik leheküljed.
  Võite esitada ka kõik ametiasutuste heakskiidetud asutamisdokumentide leheküljed.

* Juhime tähelepanu, et eri riikidest pärit kasutajatel võidakse paluda laadida üles veel muid dokumente, mida on vaja lisakontrolliks. Lisateabe saamiseks võtke ühendust tugimeeskonnaga.
* Palun esitage andmed skannitud või kaameraga (nt nutitelefoniga) pildistatud digivormingus (GIF, JPG, PDF jne) töötlemata kujul.

 • Ettevõtte pitsati kinnitusdokumendid

* Palun esitage andmed skannitud või kaameraga (nt nutitelefoniga) pildistatud digivormingus (GIF, JPG, PDF jne) töötlemata kujul.

 • Kommunaalteenuste arve või kviitung
  Elektri-, gaasi-, vee- või NHK-arve
 • Riiklik või kohalik maksuarve või kviitung
 • Panga või krediitkaardi väljavõtted

* Palun esitage andmed skannitud või kaameraga (nt nutitelefoniga) pildistatud digivormingus (GIF, JPG, PDF jne) töötlemata kujul.

 • Ametliku pitseriga tunnistused
  Dokumentide allalaadimiseks klõpsake siin
 • Kõigi kontohaldurite ja otsustajate identifitseerimisdokumendid
 • Kõigi kontohaldurite ja otsustajate kehtiva aadressi tõend
 • Registreeritud pitsatite tunnistus kõigi kontohaldurite ja otsustajate puhul

* Palun esitage andmed skannitud või kaameraga (nt nutitelefoniga) pildistatud digivormingus (GIF, JPG, PDF jne) töötlemata kujul.

Kasutajate esitatud teave krüptitakse saatmisel SSLi (Secure Sockets Layer) abil, et kaitsta delikaatseid andmeid.
Kasutajate teavet kaitstakse kaotsimineku, kahju, lekete ja loata juurdepääsu eest, et tagada platvormi turvalisus.