Tin tức

 • Thông tin về hoạt động kinh doanh trong dịp Tuần lễ Vàng.

  Cảm ơn bạn đã sử dụng Aurapay. Trong thời gian Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, chúng tôi sẽ hoạt động như bình thường nhưng một số dịch vụ sẽ không được cung cấp. Vui lòng xem bảng sau để biết cách xử lý từng dịch vụ. Dịch vụ 29-Tháng 4 năm 2024MonPH 30-Tháng 4 năm 2024Thứ 3 ~2-Tháng 5 năm 2024Thứ 5 03-Tháng 5 năm 2024Thứ 6 04-Tháng 5 năm 2024Thứ 7 05-Tháng 5 năm 2024Chủ Nhật 06-Tháng 5 năm 2024Thứ 2PH 07-Tháng 5 năm 2024Thứ 3 Gửi tiền /Rút tiền /Gửi tiền gửi qua chuyển khoản ngân hàng (*1) × Có sẵn × × ×…

  Đọc thêm

 • Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh trong dịp nghỉ Tết.

  Cảm ơn bạn đã sử dụng Aurapay. Vui lòng tham khảo bảng sau về tình trạng sẵn có của dịch vụ trong thời gian nghỉ lễ Năm Mới. Dịch vụ 29-12-2023Thứ 6 30-12-2023Thứ 7 31-12-2023Chủ nhật 01-01-01/2024Thứ 2 02/01/2024Thứ 3 03-01/2024Thứ 4 04-01/2024Thứ 5 Gửi /Rút tiềnThanh toán Gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng (*1) Có sẵn × × × × × Có thể rút từ Aurapay về tài khoản ngân hàng (*2) × × × × × Gửi tiền…

  Đọc thêm

 • Thông báo về hoạt động kinh doanh

  Cảm ơn bạn đã sử dụng Aurapay. Bộ phận hỗ trợ sẽ đóng cửa vào những ngày tiếp theo để đào tạo nhân viên. ■Ngày 14 tháng 8 năm 2023 (Thứ Hai) và ngày 15 tháng 8 năm 2023 (Thứ Ba) Dịch vụ Aurapay vẫn có thể được sử dụng như bình thường ngoại trừ một số dịch vụ. Vui lòng xem bảng sau để biết thêm thông tin. Dịch vụ Nội dung Gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng * Việc gửi tiền sẽ mất…

  Đọc thêm

 • Thông tin về hoạt động kinh doanh trong dịp Tuần lễ Vàng.

  Cảm ơn bạn đã sử dụng Aurapay. Trong thời gian Kỳ nghỉ Tuần lễ Vàng, chúng tôi sẽ hoạt động như bình thường nhưng một số dịch vụ sẽ không được cung cấp. Vui lòng xem bảng sau để biết cách xử lý từng dịch vụ. Dịch vụ 01-Tháng 5,2023Thứ Hai 02-Tháng 5,2023Thứ Ba 03-Tháng 5,2023Thứ Tư,PH 04-Tháng 5,2023Thứ Năm,PH 05-Tháng 5,2023Thứ Sáu,PH 06-Tháng 5,2023Thứ Bảy 07-Tháng 5,2023Chủ Nhật 08-Tháng 5,2023Tiền gửi /Rút tiềnGửi Gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng (*1) Có sẵn Có sẵn × × × ×…

  Đọc thêm

 • Cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh trong dịp nghỉ Tết.

  Cảm ơn bạn đã sử dụng Aurapay. Vui lòng tham khảo bảng sau về tình trạng sẵn có của dịch vụ trong thời gian nghỉ lễ Năm Mới. Dịch vụ 29-12-2022Thứ năm 30-12-2022Thứ sáu 31-12-2022Thứ bảy 01-Tháng 1 năm 2023Chủ nhật 02-Tháng 1 năm 2023Thứ Hai 03-Tháng 1 năm 2023Thứ Ba 04-Tháng 1 năm 2023Thứ Tư Gửi /Rút tiềnThanh toán Gửi tiền qua chuyển khoản ngân hàng (*1) Có sẵn × × × × × Có thể rút từ Aurapay về tài khoản ngân hàng (*2) × × × × × Gửi tiền…

  Đọc thêm