ការណែនាំ
គណនី Aurapay

Aurapay ផ្តល់ជូនប្រភេទគណនីបីផ្សេងគ្នា ដើម្បីបំពេញតម្រូវការពិសេសរបស់អ្នក។ រុករកប្រភេទគណនីដែលមានខាងក្រោម ដើម្បីស្វែងរកភាពស័ក្តិសមបំផុតសម្រាប់អ្នក។

 • ប្រតិបត្តិការគ្រីបតូសាមញ្ញ និងមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់តម្រូវការប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក។
 • ផ្ញើ និងទទួលមូលនិធិពីកាបូបរបស់អ្នកទៅកាន់អាសយដ្ឋានកាបូបគ្រីបតូផ្សេងទៀត ឬពាណិជ្ជករដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឬ Aurapay stabilitycoin APT ។
 • ដំណោះស្រាយសមស្របសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងទ្រព្យសម្បត្តិឌីជីថលរបស់អ្នក រួមទាំងការទិញ លក់ និងការផ្លាស់ប្តូរ។
 • ចូលប្រើវេទិកាដែលងាយស្រួលប្រើរបស់យើងសម្រាប់សេវាធនាគារគ្រីពតូដែលកំពុងដំណើរការ។
 • ការរាយការណ៍កម្រិតខ្ពស់ដើម្បីតាមដានប្រតិបត្តិការរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូរបស់អ្នក។
 • ល្អបំផុតសម្រាប់សហគ្រិន ឬអាជីវកម្មរូបិយប័ណ្ណឌីជីថលខ្នាតតូច និងមធ្យម។
 • ដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៃប្រតិបត្តិការធំជាងនេះពីកាបូបរបស់អ្នកទៅកាន់អាសយដ្ឋានកាបូបគ្រីបតូផ្សេងទៀត ឬពាណិជ្ជករដោយប្រើរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ ឬ Aurapay stabilitycoin APT ។
 • មុខងារផ្ទាល់ខ្លួនដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អាជីវកម្មដើម្បីគ្រប់គ្រងគ្រីបតូរបស់ពួកគេប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព រួមទាំងការទិញ លក់ និងការផ្លាស់ប្តូររហ័ស។
 • ផ្តល់អំណាចដល់ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មរបស់អ្នកជាមួយនឹងសេវាធនាគារគ្រីបតូ ដែលងាយស្រួលប្រើនៅពេលធ្វើដំណើរ។
 • ការរាយការណ៍ស្មុគ្រស្មាញដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគ្រីបតូរបស់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។
 • រចនាឡើងដើម្បីបំពេញតម្រូវការគ្រប់គ្រងគ្រីបតូនៃសេវាកម្មអនឡាញ និងអ្នកជំនួញរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ។
 • ដំណើរការប្រតិបត្តិការដោយគ្មានថ្នេរជាមួយនឹងការរួមបញ្ចូល API ដែលអាចប្ដូរតាមបំណង Aurapay ដែលផ្តល់ជូននូវជម្រើសជាច្រើនរួមទាំងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និង aurapay stabilitycoin APT ។
 • ពង្រឹងសេវាកម្មដាក់ប្រាក់ និងដកប្រាក់ដែលមានស្រាប់របស់អ្នក ដោយបញ្ចូលដំណោះស្រាយការទូទាត់របស់យើងទៅក្នុងគេហទំព័ររបស់អ្នក។
 • ការយល់ដឹងទូលំទូលាយដើម្បីត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការគ្រីបតូរបស់អ្នកជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងអាជីវកម្មរបស់ Aurapay នៅក្នុងរបាយការណ៍អាជីវកម្មទាំងអស់ក្នុងមួយ។

និមិត្តសញ្ញា Aurapay

Aurapay Token (APT) គឺជាកាក់រូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូដែលគ្រប់គ្រងដោយស្ថិរភាព ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាមួយនឹងសមាមាត្រ 1: 1 ទៅប្រាក់យ៉េនជប៉ុន (JPY) ។ នេះមានន័យថា APT នីមួយៗគឺស្មើនឹង 1 យ៉េនជប៉ុន ដែលធានានូវតម្លៃដែលមានស្ថេរភាព និងអាចព្យាករណ៍បាននៅក្នុងចន្លោះរូបិយប័ណ្ណឌីជីថល។